งานศพป้าแป๋ว (ยุพิน ดุษิยามี)

Last updated: 2 Aug 2021  |  1903 View  |  Event

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ นางสาวยุพิน ดุษิยามี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ณ วัดใหม่ห้วยลึก ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และครอบครัว ร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย นางสาวยุพิน ดุษิยามี เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2476 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร เริ่มเข้ารับราชการครูโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร เมื่อปี 2496 และย้ายมาที่โรงเรียนสตรีชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา” ปี 2497 จนกระทั่ง ปี 2519 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปี 2523 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ปี 2533 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 อีกหน้าที่หนึ่ง และปี 2534 ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ อีกหน้าที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาในการการทำงานและหลังเกษียณอายุราชการจนถึงปัจจุบัน ได้ช่วยงานราชการและสังคม ทั้งในด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ สาธารณกุศลต่างๆ และได้รับตำแหน่งคณะกรรมการของหน่วยงานในจังหวัดนครปฐม อีกมากมาย ซึ่งเกียรติประวัติและประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ อาทิ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ระดับประเทศ รางวัลคุรุสภา ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูขวัญศิษย์” จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เป็น “คนดีศรีนครปฐม” สถาบันวิจัยบทบาทชาย-หญิง ประกาศเกียรติคุณ เป็น “ผู้หญิงเก่ง” ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสมาคมผู้บริหารกรมสามัญศึกษาให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และประกาศเกียรติคุณในด้านอื่นๆ อีกมากมาย นางสาวยุพิน ดุษิยามี เสียชีวิตด้วยอาการสงบ จากภาวะเส้นเลือดในสมองตีบเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม เวลา 06.00 น. ณ โรงพยาบาลจุฬารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ สิริอายุ 87 ปี 11 เดือน 9 วัน โดยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ ในวันนี้ (1 สิงหาคม 2564) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ Cr.เนื้อข่าวโดย Talk News

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy