ShutterGolf on Stage

Last updated: 2020-03-20  |  404 View  |  ShutterGolf on Stage

ในที่สุดก็มีวันนี้ .. วันที่ ShutterGolf สามารถผนวกศาสตร์ + ศิลป์และบรรยาย Marketing + Interior Design ให้บรรดาเหล่าช่างภาพขั้นเทพได้ฟัง ถือเป็นความภูมิใจให้แก่ตนเองที่สามารถยกมาตรฐานและ Step Up ขึ้นมาอีกก้าวหนึ่ง เหนือสิ่งอื่นใด คือ การปรากฏของ ShutterGolf Logo บนเวทีอย่างสง่างาม ที่นับจากนี้หากทุกคนจำได้ ต้องนึกถึงความสามารถในการถ่ายภาพ ที่มาพร้อมขุมพลังความรู้แห่งการตลาดและมุมมอง Creative ที่มาจากสถาปัตยกรรม

Powered by MakeWebEasy.com